Posiadamy wieloletnie doświadczenie w  montażu i eksploatacji układów automatyki, sterowania i sygnalizacji urządzeń elektroenergetycznych w energetyce zawodowej.

Wykonaliśmy między innymi:

 • dla PSE S.A. prace eksploatacyjne w układach sterowania,  zabezpieczeń i sygnalizacji urządzeń stacji 220/110 kV Gorzów,
   
 • dla ABB Zamech Ltd Sp. z o.o. - instalacje elektroenergetyczne bloku gazowo-parowego EC Gorzów, instalacje monitoringu spalin, linie światłowodowe, wzorcowanie przyrządów pomiarowych modernizowanej turbiny w EC Szczecin,
   
 • dla ZUO Gorzów Wlkp. - stacje i linie elektroenergetyczne, sieć kablową SN i NN, oświetlenie zewnętrzne, instalacje   elektroenergetyczne w obiektach Zakładu Utylizacji Odpadów,
   
 • dla PGE Elektrociepłowni Gorzów -  przeglądy i pomiary okresowe urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, prace remontowe i modernizacyjne z branży elektroenergetycznej i AKPiA oraz inwestycyjne, w tym systemy zasilania potrzeb własnych  napięciem gwarantowanym AC i DC, modernizacje rozdzielni 6 kV i 0,4 kV, ciąg przygotowania mleka wapiennego, modernizację stacji pomp nad Wartą, zabudowę falowników napędowych dla silników od 1 do 500 kW, instalacje elektryczna i sterowania elektrofiltru dla kotła OP-140, instalacje teleinformatyczne,
   
 • dla Eltur-Serwis Sp. z o.o. – wymiana termopar modernizowanej turbiny T1 w ZE Dolna Odra.
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec