Oferta

Wykonujemy i eksploatujemy:

 • montaż i rozruch oraz remonty energetycznych urządzeń technologicznych,
   
 • montaż i remonty instalacji i urządzeń AKPiA oraz ich rozruch,
   
 • instalacje elektryczne, sygnalizacji pożaru, przywoławcze itp. wewnątrzobiektowe,
   
 • instalacje oświetlenia terenu i linie kablowe niskich i średnich napięć,
   
 • roboty eksploatacyjne  na stacjach i liniach elektroenergetycznych niskich i średnich napięć,
   
 • pomiary instalacji i urządzeń elektroenergetycznych niskich i średnich napięć,
   
 • wykonawstwo i badania uziemień oraz instalacji odgromowych budowli,
   
 • instalacje i systemy napięcia gwarantowanego AC i DC, z dostawą urządzeń,
   
 • okablowanie strukturalne budynkowe i kampusowe oraz linie światłowodowe,
   
 • projekty instalacji elektroenergetycznych i badania termowizyjne,
   
 • przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych.

 

Proponujemy Państwu nasze usługi w  w/w  zakresie w konkurencyjnych cenach. Zapewniamy również dyżury całodobowe.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Enitec